ស្ត្រី​ម្នាក់ Live តាម គណនី​ឈ្មោះ Ravy Khmer ដោយបាន​ប្រើពាក្យ​សម្តី​ប្រមាថ និង​សរសេរ​លើ Caption ថា “​ចោរ​ស្របច្បាប់ មិនបាច់​និយាយ​ក៏​គេ​ដឹង​”, សមត្ថកិច្ច​ឲ្យ​សាមីខ្លួន ចូលខ្លួន​ដោះស្រាយ ជាមួយ​សមត្ថកិច្ច​ជាបន្ទាន់​ – CEN