ពលករ​ខ្មែរ​ការ​ចេញពី​ប្រទេស​ថៃ វិល​ត្រឡប់មក​ស្រុកកំណើត​វិញ មានការ​កើនឡើង​ – CEN