ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​បង្ហាញ​ទំនុកចិត្ត​ថា អា​មេ​រិច​នឹងមាន​វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅ​ចុង​ឆ្នាំនេះ​ – CEN