ជនជាតិ​ថៃ​ម្នាក់​ចេញមុខ​បកស្រាយ​ដើម្បី​ឲ្យ​ជនជាតិ​ខ្លួន​ភ្លឺភ្នែក ក្រោយ​ថៃ​មួយចំនួន​លើកតម្កើង​ជាតិ​ជ្រុល ចោទថា​ខ្មែរ​ចម្លង​ពិធី​ច្រត់ព្រះនង្គ័ល​ – CEN