ចាំតែ​គេច​រួច​ទៅ​! ប៉ូលិស​ឥណ្ឌា​បង្កើត​វិធីសាស្ត្រ​ច្នៃប្រឌិត​ដ៏​អស់ទាស់ ដើម្បី​ចាប់​ជនសង្ស័យ​នៅក្នុង​សម័យ Covid-19 តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​អង្គំ​យក្ស (​វីដេអូ​) – CEN