ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ពិនិត្យ​ជាតិ​អាល់កុល គ្រឿងញៀន និង​អាវុធជាតិផ្ទុះ បែរជា​ប្រទះ​គ្រឿងញៀន​មួយ​ករណី នៅ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN