ម្ចាស់​គណនី TIKTOK ឈ្មោះ អែ ណា បាន​សារភាព និង​ទទួលកំហុស យក​ព័ត៌មាន​ចាស់ តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៨ ដែល​គាត់​បាន​បើកបរ​ល្មើស​ភ្លើង​សញ្ញា​ចរាចរណ៍ យកមក​ផុស ធ្វើ​ឲ្យ​មហាជន​មានការ​យល់ច្រឡំ​ – CEN