ចិន​រកឃើញ​ការឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី ត្រឹម ១​ករណី​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ជា​ករណី​ឆ្លង​នាំចូល​ពី​ក្រៅ​ – CEN