ញូ​ហ្សេ​ឡែ​ន​គ្មាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស COVID-19 ២​ថ្ងៃ​ជាប់​គ្នា​ – CEN