​រូបមន្ត​ងាយៗ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃមុខ​ស​ម៉ដ្ឋ​រលោង​ទ្វេដង​ – CEN