ការប្រទះឃើញ​ត្រីសូល៍ ចម្លាក់​នាគ និង​ថ្ម​គ្រី​ស្តា​ល់ នៅ​ប្រាសាទ​កណ្តាល​ស្រះស្រង់​ – CEN