ក្មេង​អាយុ ៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ខឹង​ម្តាយ​មិន​ទិញ​ឡាន​ប្រណិត​ឲ្យ បើកឡាន​ទៅ​ទិញ​ខ្លួនឯង – CEN