គំនិត​គួរ​ចែករំលែក​! ពុំ​ត្រឹម​ទប់​កាត់​បាក់​ដី​ទៀត​ទេ គឺ​សូម្បី​ផ្តល់​សោ​ភ័​ណ្ឌ​ភាព និង​កន្លែង​អង្គុយលេង​កម្សាន្ត​ដ៏​ទាក់ទាញ​ – CEN