ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​មរតក​តេ​ជោ នឹងត្រូវ​បាន​បើកចំហរ​ទស្សនកិច្ច ស្វែងយល់​ដោយ​ទទួល​ស្វាគមន៍​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​ទាំងអស់​ – CEN