តើ​អ្នកដឹង​ទេ​ថា ផ្លែក្រូច​ឆ្មារ​ប៉ុន្មាន​ផ្លែ​ប៉ុណ្ណោះ​ អាច​ទប់ស្កាត់​ថាមពល​សភាវៈ​អាក្រក់​មិនឱ្យ​ចូលមក​បៀតបៀន​អ្នក និង​ក្រុមគ្រួសារ​អ្នក​បាន​! (វីដេអូ) – CEN