កោះហៅ​បុរស​ម្នាក់ ឲ្យ​ចូលខ្លួនមក​បំភ្លឺ​នៅ​ស្នងការ ករណី​ផុស​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត និង​ជេរប្រមាទមើលងាយ​មកលើ​សមត្ថ​កិច្ច​អនុវត្ត​ច្បាប់​ (វីដេអូ) – CEN