ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល ពុំរកឃើញករណី​ជំងឺ COVID-19 ថ្មី​ទេ និង​ក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយដែរ – CEN