ប្រតិបត្តិការ​យោធា​អា​មេ​រិច ផ្តាច់ជីវិត​ជន​ស៊ីវិល ១៣២​នាក់ កាលពី​ឆ្នាំមុន​ – CEN