ជំនួប​រវាង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ការពារ​ក​.​ប​.​ប​. និង​សេនានុព័ន្ធ​ស៊ើបអង្កេត​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក ដើម្បី​ឈានទៅ​កំណត់​នូវ​មុខសញ្ញា​នៃ​បទល្មើស ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ទំនិញ​ក្លែងក្លាយ ទំនិញ​ – CEN