ក្រសួងយុត្តិធម៌ ការិយាល័យ​ឧ​ត្ត​ម​ស្នងការ​ទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស រួមគ្នា​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ – CEN