អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ចិន​រកឃើញ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា នៅក្នុង​ទឹកកាម​របស់​អ្នកជំងឺ​ – CEN