លោក ម៉ៃ តុលា ត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ដើម្បី​ចាត់ការ​ – CEN