មិន​មានការ​ប្រឈម ដល់​ការ​បោសសម្អាត​មីន នៅ​កម្ពុជា​ទេ ទោះបី​ប្រទេស​ម្ចាស់ជំនួយ ជួប​បញ្ហា​កូ​វីដ​១៩ – CEN