ឈប់​បារម្ភ​ទៀត​ទៅ​! រឿង​ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍​ចាប់​ផាកពិន័យ​បើកភ្លើង​ពេល​ថ្ងៃ ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាន​ឆ្លងកាត់​ស្ទើរ​គ្រប់គ្នា (​វីដេអូ​) – CEN