ព្រះមហាក្សត្រ​កម្ពុជា មាន​ព្រះរាជបន្ទូល​ថា ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា – ចិន នឹង​ត្រូវបាន​ពង្រឹង​បន្ថែមទៀត ហើយ​មិត្តភាព​ប្រជាជន នឹង​បន្ត​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​ថែមទៀត​ – CEN