ឃាត់ខ្លួន​យុវជន​ម្នាក់ ល្បួង​ក្មេង​ស្រី​យក​ទៅ​រំលោភ – CEN