ញាក់សាច់​ទ្រើ​តៗ​! មេក្រុម​រាំ​សែង​មឈូស Ghana ព្រមាន​ពិភពលោក​ឲ្យ​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ស្នាក់​នៅផ្ទះ ពុំ​នោះទេ ពួកគេ​នឹង​មក​ទទួល (​វីដេអូ​) – CEN