កម្មករ​ជិត ១០០​នាក់ បាន​ដួលសន្លប់​ក្នុង​រោងចក្រ KKN3 នៃ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ខេត្ត​កោះកុង​ – CEN