លោក សយ ស៊ី​ណុល​៖ កំពង់ផែ​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​ខេត្តកំពត បាន​ចំណាយ​ទុនវិនិយោគ​ក្នុង​រង្វង់​ទឹកប្រាក់​៨​លាន​ដុល្លារ​ – CEN