សាហាវ​មែន​! ខ្សែកាប​បង់បាញ់​បង្គោល​ភ្លើង បាន​ឆក់​សម្លាប់​បុរស​ម្នាក់ រួមទាំង​គោមួយ​ក្បាល​ឆេះ​ដាច់​ជា​ពីរ – CEN