ស្នងការ​ក្រុងភ្នំពេញ កំពុង​ចាត់វិធានការ​តាមផ្លូវ​ច្បាប់ តាម​ចាប់ខ្លួន​ជន​បំពុលសង្គម ដែល​យក​រូបភាព​សម​ត្ថ​កិច្ច​អនុវត្ត​រឹតបន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ទៅ​កាត់ត សរសេរ​បំផ្លើស ខុសពី​ការពិត – CEN