“​យើង​អាច​ភ្លេច​កូ​វីដ តែ​កូ​វីដ មិន​ភ្លេច​យើង​ទេ ការពារ​ខ្លួន​អ្នក និង​អ្នកដទៃ​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ សូម​រក្សា​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ជានិច្ច​”(​វីដេអូ​) – CEN