សម្តេច​ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ជំរុញ​ការស្ថាបនា​ស្ថានីយ៍​បូមទឹក​បុរី​១០០​ខ្នង ឲ្យបាន​លឿន ដើម្បី​អាច​បូម​រំដោះ​ទឹក​ឲ្យបាន​ទាន់​នៅ​ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ​ – CEN