រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ដែនដី​សុំ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដក​តំណែង​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ភូមិបាល​ខណ្ឌ​ឬ​ស្សី​កែវ ចោល​ – CEN