ពិតជា​រន្ធត់​ណាស់! បុរស​ម្នាក់ បាន​ធ្លាក់​ពីលើ​អគា​រភោជនីយដ្ឋាន​ផ្កាឈូក​ទិព្វ ដោយ​មិនដឹង​មូលហេតុ​ – CEN