តម្លៃ​មាន់​ស្រែ និង​ប្រភេទ​មាន់​៣​សាសន៍ ធ្លាក់ចុះ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ព្រោះ​បញ្ហា​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅតែ​អូសបន្លាយ​ – CEN