ទា​ហ៊ាន​ឥណ្ឌា និង​ចិន​រងរបួស​ជាច្រើន​នាក់ ក្រោយ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​ – CEN