ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង! ជនជាតិស្បែកខ្មៅសម្តែងចាប់ផាកពិន័យម៉ូតូ ឡាន ល្មើសច្បាប់ មិនដឹងថារិះគន់ការអនុវត្តច្បាប់ពីប៉ូលិសកម្ពុជា ឬ យ៉ាងណា? (វីដេអូ) – CEN