ក្រសួង​ជំនាញ ប្រាប់​ពលរដ្ឋ​ថា​រដូវវស្សា​មកដល់​ហើយ សូម​ប្រយ័ត្ន​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ – CEN