នាវា​ពិឃាត​អ៊ីរ៉ង់​បាញ់​មី​ស៊ី​ល​ខុស​បច្ចេកទេស ទៅ​ចំ​នាវា​មួយទៀត​របស់ខ្លួន បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​យ៉ាងតិច ២០​នាក់​ – CEN