ឃាត់ខ្លួន​អ្នកទិញ​អេតចាយ​ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ទទួលផល​ចោរកម្ម ទិញ​ខ្សែភ្លើង​ជិត​២០០​គីឡូ ដែល​ចោរលួច​កាត់​នៅ​រោងចក្រ ក្រុង​បាវិត​ – CEN