សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ឱសថស្ថាន​អរុណរះ ក្នុងភូមិ​វាល​យន្ត រកឃើញ​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ​ចំនួន​២៨ មុខ​ – CEN