អាមេរិក​ចង់​ជួយ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ឲ្យ​ការពារ​ដែនទឹក​របស់​ខ្លួន​ប្រឈម​នឹង​កំណើន​ ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន​នៅក្នុង​តំបន់​ – CEN