ក្នុង​ខែមេសា បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​មិនមាន​ការថយចុះ ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​វិធានការ​ឲ្យ​បាន​ខ្លាំងក្លា​បន្ថែមទៀត លើ​ការទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​ – CEN