ព្រោះតែ​ក្តី​ស្រឡាញ់ បារម្ភ​កូនៗ​ក្តៅ​គេង​ពុំ​លក់ ឪពុក​ស្រុកស្រែ​ម្នាក់ សម្រេច​ទិញ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ដំឡើង​ក្នុងផ្ទះ​ដ៏​ល្ហល្ហេវ ខំ​យក​តង់​មក​រេ​រាំង​ភាព​ត្រជាក់ ឃើញ​ហើយ​រំជួលចិត្ត​! – CEN