កូន​សត្វ​ផ្សោត​ញី​មួយ​ក្បាល ទើបនឹង​កើត​បាន​ប្រហែល​១០​ថ្ងៃ ត្រូវ​ប្រទះឃើញ​ងាប់​ ក្បែរព្រំដែនឡាវ – CEN