ទោះបី​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅសល់តែ​ម្នាក់​ក្តី ក៏​សម្តេច​តេ​ជោ នៅតែ​ក្រើនរំលឹក​ដល់​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​មានការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន និង​ចេះ​ការពារ​ខ្លួន​ – CEN