ភ្លៀង​ធ្លា​ក់មួយ​មេ​ធំ​លាយឡំ បាក់​ដើមឈើ ដើម​កាត់​ទទឹង​មហាវិថី​ម៉ៅ​សេទុង និង​បាក់​​ដើម​ក្ងោក សង្កត់ រថយន្ត​១​គ្រឿង​ – CEN