​ឥណ្ឌា​ប្រកាស​កញ្ចប់​ថវិកា ២៦៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ជួយ​កសិករ និង​ជំនួញ​ខ្នាតតូច​ – CEN