ធ្លាប់តែ​លឺ​គេ​ថា​ឥឡូវ​ជួប​ផ្ទាល់​ខ្លួនឯង​បានដឹង​! រថយន្ត​ជាប់​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស ពេល​មក​យក​សល់​តែ​សម្បក​ម៉ាស៊ីន និង​តួខ្លួន ខណៈ​គ្រឿងក្នុង​ស៊ី​គ្មាន​សល់ (​វីដេអូ​) – CEN